Reference
Klimatizacija, grejanje, hladjenje
MIKRO KONTROL je kao "Solution Partner" Siemens Building tehnologies u mogoćnosti da uspešno, efikasno i kvalitetno realizuje projekte u oblasti klimatizacije, grejanja i hladjenja što najbolje ilustruje lista referenci u ovoj oblasti.
MIKRO KONTROL je isporučio, instalirao i pustio u rad BMS ( Building Management System) sa DDC ( Direct Digital Control ) kontrolerima spojenim sa centralnim nadzornim računarom, u firmi TETRA PAK u Gornjem Milanovcu.
Isporučen upravljački sistem održava zadati podpritisak u kotlu pomoću servo motora
Predmet projekta je automatizacija nove kotlarnice na ugalj. U okviru izrade kotlarnice je ugradjena i puštena u rad kompletna instrumentacija kotlarnice (merači diferencijalnog pritiska, protoka, nivoa, ...)
Isporučen upravljački sistem realizuje održavanje zadatog protoka ili pritiska u cevovodu u zavisnosti od izabranog načina rada
Mikro Kontrol je izvršio ugradnju i puštanje u rad frekventnih regulatora na ventilatorima 75KW i na recirkulacionim pumpama.
Upravljački sistem kotlarnice na mazut se sastoji od SCADA sistema, koji sa PLC-om vrši funkcije praćenja temperatura, pritisaka, nivoa, rada pumpi i upravljanja radom gorionika, napojnih rezevoara, napojnih pumpi,....

NovostiPowered by BeoNET