Reference
Metalurgija
MIKRO KONTROL ima ogromno iskustvo i veliki broj uradjenih poslova u procesima i mašinama crne i obojene metalurije, metaloprerađivačke industrije...
Mikro Kontrol je za potrebe „Kombinata Aluminijuma Podgorica“ , izvršio rekonstrukciju mašine za sečenje slabova od aluminijuma. Rekonstrukcija mašine za sečenje slabova od aluminijuma i drugih lakoh metala i drugih lakih metala. Rekonstrukcija je podrazumevala projektovanje, izradu novih elektro-ormana za elektro-motorne pogone i upravljanje, programiranje i puštanje u rad.
U cilju smanjivanja vremena dijagnostike kvara, uveden je nadzorni sistem koji kontinualno prati proces varenja i u kritičnim trenucima informiše koji od elemenata može biti uzročnik kvara, tj. zastoja.
Sistem je realizovan sa decentralizovanom arhitekturom: Profibus DP komunikacija za vezu sa decentralizovanim periferijama, i ProfiNet komunikacija za vezu sa SCADA i HMI. Komunikacioni medijum je optički kabl. Jezgro sistem čini Master PLC, u kome se izvršava upravljački algoritam.
Upravljačko-nadzorni sistem instaliran na jedinici za hlađenje slabova u SARTID AD RJ
Upravljački sistem kade za hromiranje
Predmet projekta je da se za potrebe novoisporučenog postrojenja prečišćavanja otpadnih voda i izdvajanja pepela izradi upravljačko nadzorni sistem sa SCADA aplikacijom daljinskog nadzora.

NovostiPowered by BeoNET