Reference
Reference
Metalurgija
MIKRO KONTROL ima ogromno iskustvo i veliki broj uradjenih poslova u procesima i mašinama crne i obojene metalurije, metaloprerađivačke industrije...
Sistem je realizovan sa decentralizovanom arhitekturom: Profibus DP komunikacija za vezu sa decentralizovanim periferijama, i ProfiNet komunikacija za vezu sa SCADA i HMI. Komunikacioni medijum je optički kabl. Jezgro sistem čini Master PLC, u kome se izvršava upravljački algoritam.
U cilju smanjivanja vremena dijagnostike kvara, uveden je nadzorni sistem koji kontinualno prati proces varenja i u kritičnim trenucima informiše koji od elemenata može biti uzročnik kvara, tj. zastoja.
Mikro Kontrol je za potrebe „Kombinata Aluminijuma Podgorica“ , izvršio rekonstrukciju mašine za sečenje slabova od aluminijuma. Rekonstrukcija mašine za sečenje slabova od aluminijuma i drugih lakoh metala i drugih lakih metala. Rekonstrukcija je podrazumevala projektovanje, izradu novih elektro-ormana za elektro-motorne pogone i upravljanje, programiranje i puštanje u rad.
Upravljačko-nadzorni sistem instaliran na jedinici za hlađenje slabova u SARTID AD RJ
Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem linije za hromiranje koji vrši monitoring parametara DC Ispravljača 15.000A, 20VDC ...
Predmet projekta je da se za potrebe novoisporučenog postrojenja prečišćavanja otpadnih voda i izdvajanja pepela izradi upravljačko nadzorni sistem sa SCADA aplikacijom daljinskog nadzora.

Novosti

Powered by BeoNET